(This page is in swedish, for the swedish surfers...)
Till de anhöriga

Denna sida är tillägnad de anhöriga till mordoffren i de fruktansvärda dåd som har begåtts i detta land. Jag tänker då främst på Palmemordet, massakern i Falun, massakern på Stureplan i Stockholm, polismorden i Malexander och mordet på Anna Lindh.

Den unga poeten Lotta Olsson skrev en liten kort dikt med anledning av 10-årsminnet av Olof Palmes död, och jag tycker att denna dikt passar mycket bra in även på de andra händelserna:

Ett skott - och en insikt att åren har gått,
och likväl tycks tiden ha stannat.
En natt som är kylig, en gata - ett skott,
och allt är för alltid ett annat...


Tillbaka till Per's Part of Cyberspace.